Dokument Biologisk mångfald

Biotopkartering i Oxundaån 2014, läs här

Sammanställning av biotopkartering i Oxundaån 2013, läs här

Inventering av Makrofyter 2010 - Edssjön, Fjäturen, Gullsjön, Mörtsjön, Norrviken, Oxundasjön, Ravalen, Rösjön, Snuggan, Väsjön och Översjön, Naturvatten, 2010, läs här

Åtgärdsplan för biologisk mångfald inom Oxundaåns avrinningsområde, Regionplane- och trafikkontoret, 2006, läs här

Bottenfaunautvärdering för Fysingen, Upplands Väsby kommun, Miljöanalys, 2005, läs här