Miljöövervakning

Oxundaåns vattenvårdsprojekt påbörjade under 2003 en gemensam miljöövervakning av avrinningsområdets sjöar och vissa vattendrag.

Dokument

Databas (excel-dokument) Miljögifter i Oxunda avrinningsområde, senast uppdaterat 2017-01-31, nedladdning av excel-fil (3,02 MB) här

Presentation av miljöövervakningen 2017, läs här

Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde 2017, läs här. Bilagor i Excel-format finnes här

Presentation av miljöövervakningen 2016, läs här

Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde 2014-2016, läs här med tillhörande bilagor

Miljögifter i Oxundaåns vattensystem 2016, läs här

Presentation av miljöövervakningen 2015, Naturvatten läs här

Miljögifter i Oxundaåns vattensystem, 2015, läs här

Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde 2015, läs här

Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde, 2014, läs här

Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde, 2013, läs här

Oxundaåns vattenkvalitet 1991-2012, Länsstyrelsens Stockholm, 2013, läs här

Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde 2012, läs här

Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde 2009-2011, läs här

Sjöarna i Oxundaåns avrinningsområde 2006-2008, läs här

Vattenkemisk undersökning av Edsån 2005, Naturvatten i Roslagen AB, 2005, läs här
     Bilaga 1 - Analysresultat, läs här
     Bilaga 2 - Klassificering enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar,
                       läs här

Vattenkemisk undersökning av Ravalnsbäcken 2004-2005, Naturvatten i Roslagen AB, 2005, läs här
     Bilaga 1 - Analysresultat, läs här

Vattenkemisk undersökning av Hagbyån 2003-2004, Naturvatten i Roslagen AB, 2004, läs här
     Bilaga 1 - Analysresultat, läs här

Vattenkemisk undersökning av Hargsån 2003, Naturvatten i Roslagen AB, 2003, läs här
     Bilaga 1 - Analysresultat, läs här

Samordnat miljökontrollprogram för Oxundaåns avrinningsområde, Oxundas vattenvårdsprojekt, 2003, läs här

Acceptabel belastning på sjön Norrviken, Sweco, 2003, läs här

Åtgärder inom Oxundaån, delen Vallentunasjön - Norrviken, Oxundaåns vattenvårdsprojekt, 2002, läs här

Bedömning av effekter och kostnader för vattenrenande åtgärder inom Oxundaåns avrinningsområde - delen Vallentunasjön Norrviken, WRS Uppsala AB, 2002, läs här