Handbok för skötsel av dagvattendammar finns nu för nedladdning

2013-12-13

Oxunda Vattensamverkan har med WRS hjälp tagit fram en handbok för Skötsel av dagvattendammar.

Nu är handboken med bilagot klar och går att läsa här