Rapport om juridiken kring dagvatten: Genomförandeavtal, ABVA och BBR 2013

2013-12-20

Ekolagen Miljöjuridik har på upppdrag av Oxunda Vattensamverkan tagit fram en rapport som belyser möjligheter och svårigheter med att styra dagvattenhantering via genomförandeavtal, ABVA och BBR.

Rapporten är en uppföljning av "Planbestämmelser för dagvattenhantering" från 2012.

Båda finns att läsa och ladda ner här