Miljögifter i Oxundaåns vattensystem 2015

2015-11-18

Miljögifter i Oxundaåns vattensystem 2015

Kommunerna i Oxunda Vattensamverkan har med hjälp av Naturvatten sammanställt de data som finns angående miljögifter i Oxundaåns vattensystem.

Till denna rapport finns en databas i excelformat. Den kan användas av kommunerna i Oxunda och deras konsulter. Skicka ett mail till Oxundas kontaktperson med en förfrågan och beskrivning av hur du vill använda materialet.

Läs rapporten här