Verksamhetsplan för 2018

2018-02-19

Oxunda vattensamverkan har vid senaste styrgruppsmötet den 13e februari 2018 antagit en ny verksamhetsplan för 2018.

Läs verksamhetsplanen här!