Nya rapporter från provtagningar inom LIFE IP Rich Waters, 2017

2018-01-31

Nu finns nya rapporter inom EU-projektet LIFE IP Rich Waters att läsa, där provtagningar genomförts i Norrviken under år 2017.

Provtagning och analys av miljögifter i abborre från Norrviken genomfördes inom projektet LIFE IP Rich Waters under år 2017, läs rapporten här.

Inom EU-projektet LIFE IP Rich Waters inventerades även makrofyter i Norrviken under 2017, läs rapporten här.


Rich Waters är en del av EU:s LIFE IP program. Projektet är det första inom LIFE IP programmet i Sverige och startades i januari 2017 och pågår i 7,5 år, till och med år 2024. Projektet koordineras av Länsstyrelsen i Västmanland.

Syftet med projektet är att effektivisera åtgärdsarbetet inom Norra östersjöns vattendistrikt samt bidra till att vattendirektivet implementeras i hela Sverige. Projektet involverar 35 myndigheter, kommuner, företag, universitet, vattenvårdsförbund och intresseorganisationer och är uppdelat i fem temaområden; Miljögifter, fria vandringsvägar, vattenplanering, övergödning från internbelastning samt övergödning från externa källor, där varje tema har flera delprojekt.

För att läsa mer om EU-projektet vänligen besök den officiella webbplatsen för LIFE IP Rich Waters .