Oxundaån – diskussion om lantbruket. Lunchmöte 7 april

2015-03-30

Oxundaån – diskussion om lantbruket

Samarbetet kring Oxundaåns avrinningsområde har nu pågått i drygt 10 år. Fokus har varit på dagvatten, enskilda avlopp, våtmarker och jordbruket. Kommunerna har nu sökt medel för att kunna arbeta bl.a. med mindre fosfordammar, strukturkalkning och åtgärder på hästgårdar. Besked väntas snart.

Vi vill nu bjuda in de större lantbruken för en diskussion om vad lantbruket kan göra för Oxundaån. Vad görs idag, vilka åtgärder kan göras, kan vi söka mer medel etc.  

Tid:                7 april 11:00-14:00. Vi bjuder på lunch!                         

Plats:             Väsby golfrestaurang

Anmälan/frågor: E-post soren.eriksson@hushallningssallskapet.se  el tel/sms: 0707-462588 senast 2 april.