Rapport om Oxundaåns avrinningsområde 2013

2014-01-08

Nu är rapporten för 2013 års provtagning i sjöarna klar och går att läsa här.