Rapport om Oxundaåns avrinningsområde 2014

2015-06-25

Nu är rapporten om sjöarnas tillstånd och statusbedömning för 2014 klar. Läs här