Uppdaterad åtgärdskarta!

2018-05-17

Nu har åtgärdskartan över Oxundaåns avrinningsområde uppdaterats.

Se den uppdaterade åtgärdskartan här