Välkommen till Natur- och vattendagarna i Väsjön den 2 och 3 september

2016-06-29

Fredag 2 september visar Sollentuna kommun upp miljöarbetet vid sjön Väsjön främst för er som arbetar med miljöfrågor:

www.sollentuna.se/sjorestaurering

 

Lördag 3 september bjuder vi in en bred allmänhet att ta del av aktiviteter nedanför Väsjöbacken:

www.sollentuna.se/vattendagarivasjon