Oxundaåns avrinningsområde

Vatten känner inte av kommungränser. Vatten rör sig istället inom så kallade avrinningsområden. En sjös avrinningsområde är det landområde från vilket regn- och smältvatten rinner till sjön.

Avrinningsområden kan avgränsas i hur stor eller liten skala som helst, från en vattenpöls avrinningsområde till hela Östersjöns avrinningsområde.

I Oxundaåns vattenvårdsprojekt ingår det avrinningsområde som Oxundaån, på gränsen mellan Upplands Väsby och Sigtuna, har. Vatten kommer från delar av Vallentuna, Täby, Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna och Järfälla för att sedan rinna via Oxundaån ut i Rosersbergsviken i Mälaren. Det som händer i t.ex. Vallentunasjön kan alltså på sikt påverka vattenkvaliteten i Mälaren.