Sjöar och vattendrag

Sjöar, vattendrag och våtmarker inom respektive kommun.

Järfälla
Översjön

Sigtuna
Kosjön, Hargsån, Fysingen, Verkaån, Oxundasjön, Oxundaån

Sollentuna
Rösjön, Fjäturen, Väsjön, Snuggan, Norrviken, Edsån, Ravalen, Vibyån, Översjön

Täby
Karbydiket, Vallentunasjön, Hagbyån, Mörtsjön, Käringsön, Fjäturen, Gullsjön

Upplands Väsby
Kvarnsjön, Fornbodaån, Hagbyån, Fjäturen, Norrviken, f.d. Rimstaholmssjön, Edsån, Edssjön, Väsbyån, Oxundasjön, Oxundaån, Mälaren, Fysingen

Vallentuna
Långkärret, Ekebysjön, Kyssingediket, Husbyån, Vivelstasjön, Våtmark vid Stora Lundby, Hargsån, Fredenssjöarna, Västlundadiket, Lindönäsdiket, Sormen, Lindödiket, Mällösaån, f.d. Molnbysjön, Ubbysjön, Ormstadiket, Bällstadiket, Kragstadiket, Tingvalla, Uthamradiket, Uthamra strand, Säby Uthamra, Vallentunasjön