Projekt

Oxunda Vattensamverkan tar årligen fram en verksamhetsplan där vi jobbar med olika projekt i mindre arbetsgrupper. Det kan röra ett visst ämne såsom Biologisk mångfald eller ett visst område såsom Vallentunasjön.