Restaurering av Vallentunasjön

Vallentunasjöns vattenkvalitet behöver förbättras. Därför genomför Täby och Vallentuna tillsammans ett restaureringsprojekt som ska återställa den ekologiska balansen i Vallentunasjön och göra den mer tilltalande för bad och båtliv. Fiskbeståndet är i obalans på grund av övergödning. Det finns för mycket vitfisk i sjön. Genom att fiske bort mört, braxen, och annan vitfisk får alla djurplankton, som äter växtplankton, större chans att överleva. Växtplankton ska därigenom minska.

Läs mer om Vallentunasjön här, på Täby kommuns hemsida eller på Vallentuna kommuns hemsida. Du kan också använda sökfunktionen uppe till höger på sidan.