Vattenplanering

Åtgärdskarta

För att visa på vad vi arbetar med för olika projekt inom Oxundaåns avrinningsområde så har vi sedan våren 2016 en karta där man kan klicka sig fram till information om både genomförda och pågående projekt. Kartan utgör även ett planeringsunderlag för framtida insatser.

Till kartan

Användarmanual för kartan

Projektrapport

Vattenplaner

Kommunerna inom Oxunda har sett behov av att ta fram Vattenplaner. En av åtgärdspunkterna i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram som berör kommuner handlar om att kommunerna ska ta fram vatten- och avloppsvattenplaner. Men vad ska en vattenplan innehålla?

Oxunda vattensamverkan sökte bidrag från landstingets miljöfond för att utveckla en metodik för framtagande av vattenplaner. Norrviken utsågs till pilotområde och en rapport togs fram. Upplands Väsby och Sigtuna kommun har samarbetat i projektet och har under 2011-2013 arbetat fram vattenplaner. I maj 2014 hölls ett välbesökt seminarium med studiebesök vid några vattenprojekt för att sprida erfarenheterna från deras vattenplanering.