Välkommen till Oxunda Vattensamverkan

Åtgärdskarta

För att visa på vad vi arbetar med för olika projekt inom Oxundaåns avrinningsområde så har vi en åtgärdskarta som visar information om olika genomförda projekt. Klicka på länken nedan för att öppna den.

Öppna åtgärdskartan i ett nytt fönster