Välkommen till Oxunda Vattensamverkan

Sjöar och vattendrag inom Oxundaåns avrinningsområde

Vallentuna
Långkärret, Ekebysjön, Kyssingediket, Husbyån, Vivelstasjön, Våtmark vid Stora Lundby, Hargsån, Fredenssjöarna, Västlundadiket, Lindönäsdiket, Sormen, Lindödiket, Mällösaån, f.d. Molnbysjön, Ubbysjön, Ormstadiket, Bällstadiket, Kragstadiket, Tingvalla, Uthamradiket, Uthamra strand, Säby Uthamra, Vallentunasjön

Täby
Karbydiket, Vallentunasjön, Hagbyån, Mörtsjön, Käringsön, Fjäturen, Gullsjön

Sollentuna
Rösjön, Fjäturen, Väsjön, Snuggan, Norrviken, Edsån, Ravalen, Vibyån, Översjön

Upplands Väsby
Kvarnsjön, Fornbodaån, Hagbyån, Fjäturen, Norrviken, f.d. Rimstaholmssjön, Edsån, Edssjön, Väsbyån, Oxundasjön, Oxundaån, Mälaren, Fysingen

Sigtuna
Kosjön, Hargsån, Fysingen, Verkaån, Oxundasjön, Oxundaån

Järfälla
Översjön

Dokument

Inventering av vandringshinder i Oxundaåns avrinningsområde, Oxundaåns vattenvårdsprojekt, 2004, läs här

Recipientundersökning, Upplands Väsby kommun, 2003, läs här

Norrviken och Väsjön Fosfor i vatten och sediment, Vattenresurs, 2003, läs här

Fisk i Oxundaåns avrinningsområde, Oxundaåns vattenvårdsprojekt, 2002, läs här