Välkommen till Oxunda Vattensamverkan

Arbetsorganisation

Oxunda Vattensamverkan utgörs av en politisk styrgrupp och en ledningsgrupp bestående av tjänstemän. Den politiska styrgruppen bestämmer vad som ska göras, hur medlen ska fördelas och inom vilka tidsramar arbetet ska genomföras. Ledningsgruppen, med en eller flera tjänstemän från respektive kommun, ansvarar för det praktiska arbetet. Sollentunas politiska delegat är ordförande för den politiska styrgruppen. Samverkan och ledningsgruppens arbete samordas av värdkommunen Sollentuna.

Arbetet utgår från en verksamhetsplan där tjänstemännen är indelade i olika arbetsgrupper  med ansvar för ett antal olika projekt. Ledningsgruppen upprättar förslag till verksamhetsplan, budget och åtgärdsprogram. Den ansvarar för utredningar och vissa åtgärder i fält, upphandlar och styr konsulter samt rapporterar resultat till den politiska styrgruppen.

Vi försöker att ha ett nära samarbete med Länsstyrelsen, dels som myndighet med uppgift att koordinera vattenförvaltningen i länet och dels som vattenvårdexpertis. Vi har också kontakt med Vattenmyndigheten i Västerås och andra vattenorganisationer och intresseorganisationer.