Välkommen till Oxunda Vattensamverkan

Politisk styrgrupp

Sollentuna kommun
Jonas Riedel, ordförande
e-post: jonas.riedel@sollentuna.se

Åsa Söderbergh (ersättare)
e-post: asa.söderbergh@sollentuna.se

Sigtuna kommun
Owe Karlsson
e-post: Owe.Karlsson@sigtuna.se

Elisabeth Sjöholm(ersättare)
e-post: anna.maria-Elisabeth.Sjoholm@sigtuna.se

Upplands Väsby kommun
Håkan Lindberg
e-post: Hakan.lindberg@upplandsvasby.se

Christine Hanefalk(ersättare)
e-post: Christine.Hanefalk@upplandsvasby.se  

Vallentuna kommun
Ray Idermark
e-post: ray@idermark.eu

Lars-Elis Ekeberg (ersättare)
e-post: larselis2@outlook.com

Täby kommun
Johan Algernon
e-post: johan.algernon@taby.se

Mats Nordström (ersättare)
e-post: mats.nordstrom@liberalerna.se

Järfälla kommun
Christopher Lindberg
e-post: Christopher.Lindberg@jarfalla.se  

Markus Gry(ersättare)
e-post: markus.gry@jarfalla.se