Välkommen till Oxunda Vattensamverkan

Sollentuna kommun
Jonas Riedel (Ordförande)
e-post: jonas.riedel@sollentuna.se

Christian Bergqvist
e-post: christian.bergqvist@sollentuna.se

Sigtuna kommun
Owe Karlsson
e-post: owe.karlsson@sigtuna.se

Elisabeth Sjöholm
e-post: anna-maria-elisabeth.sjoholm@sigtuna.se 

Upplands Väsby kommun
Håkan Lindberg 
e-post: hakan.lindberg@upplandsvasby.se

Christine Hanefalk 
e-post: christine.hanefalk@upplandsvasby.se

Vallentuna kommun

Ray Idermark
e-post: ray.Idermark@vallentuna.se

Lars-Elis Ekeberg 
e-post:larselis2@outlook.com

Täby kommun
Johan Algernon
e-post: johan.algernon@taby.se

Mats Nordström
e-post: mats.nordstrom@taby.se

Järfälla kommun 
Christopher Lindvall
e-post: Christopher.Lindvall@jarfalla.se

Marcus Gry

e-post: marcus.gry@jarfalla.se