Välkommen till Oxunda Vattensamverkan

Ledningsgrupp (tjänstepersonsgrupp)

Sollentuna kommun
Raheleh Joorabechi Shohrati (Samordnare)
e-post: raheleh.joorabechi.shohrati@sollentuna.se

Towe Holmborn
e-post: towe.holmborn@sollentuna.se

Josefine Malmborg
e-post: josefine.malmborg@seom.se

Sigtuna kommun
Sara Damlin
e-post: sara.damlin@sigtuna.se

Babar Khan
e-post: babar.khan@sigtuna.se 

Björn Johansson
e-post: bjorn.johansson@sigtunavatten.se

Upplands Väsby kommun
Silje Handeland
e-post: silje.handeland@upplandsvasby.se

Christina Saltström
e-post: christina.saltstrom@upplandsvasby.se

Vallentuna kommun

Ann Wahlström
e-post: ann.wahlstrom@vallentuna.se

Erik Palmfjord
e-post: erik.palmfjord@roslagsvatten.se

Täby kommun
Andreas Jacobs
e-post: andreas.jacobs@taby.se

Jelena Mitreska
e-post: jelena.mitreska@taby.se

Järfälla kommun 
Babette Marklund
e-post: babette.marklund@jarfalla.se