Åtgärdskarta

 

För att visa på vad vi arbetar med för olika projekt inom Oxundaåns avrinningsområde så har vi sedan våren 2016 en karta där man kan klicka sig fram till information om både genomförda och pågående projekt. Kartan utgör även ett planeringsunderlag för framtida insatser. För mer info och manual till kartan, klicka här.

Öppna kartan i ett nytt fönster