Karta över genomförda, pågående och planerade projekt i Oxundaåns avrinningsområde

2016-06-29

För att visa på vad vi arbetar med för olika projekt inom Oxundaåns avrinningsområde så har vi sedan våren 2016 en karta där man kan klicka sig fram till information om både genomförda och pågående projekt. Kartan utgör även ett planeringsunderlag för framtida insatser.

Läs mer här