Ny dagvattenpolicy för Oxunda vattensamverkan antagen 2016

2016-12-20

Oxunda vattensamverkan har nu reviderat dagvattenpolicyn som ursprungligen antogs 2001. Den har nu antagits på nytt av de medverkande kommunerna, och förhoppningen är att den på detta vis ska bli mer tydlig och tillgänglig.

Att ta hand om dagvatten på ett bra sätt är viktigt för både människor och miljö.

Hur vi hanterar vattnet är avgörande för att minska risken för översvämningar och skadlig påverkan på samhället och för att begränsa spridningen av föroreningar till sjöar och vattendrag.

Dagvatten policyn hittar du här