Välkommen till Oxunda Vattensamverkan

Läs vår nya broschyr om dagvatten riktad till dig som fastighetsägare

2/8/2018

Oxunda vattensamverkan har tagit fram en broschyr om dagvatten riktad till dig som äger en fastighet.

Broschyren berör småhusfastigheter såväl som stora bostadsrättsföreningar. Här finns råd och förslag för hur du kan dra nytta av dagvatten samt hur du förebygger eventuella problem genom att ta hand om dagvattnet på din tomt. Genom att känna till dina rättigheter och skyldigheter gällande dagvattenhantering står du rustad för skyfall och eventuella översvämningar och kan därigenom även göra en insats för miljön och våra vatten.

Ladda ner broschyren för läsning och utskrift här.

Vid frågor, vänligen kontakta tjänstemännen i Oxunda vattensamverkans ledningsgrupp i din kommun.