Välkommen till Oxunda Vattensamverkan

Oxunda vattensamverkan vinnare av Vattenakademiens stora pris 2019

11/12/2019

Oxunda vattensamverkan vinnare av Vattenakademiens stora pris 2019

Oxunda vattensamverkan är 2019 års vinnare av Vattenakademiens stora pris för årets vattenvårdsgrupp med anledning av det arbete som bedrivits inom Oxunda vattensamverkan under 20-års tid, med motiveringen:

"Pristagarna har genom sina mångåriga och utomordentliga insatser i ett mångfacetterat avrinningsområde manifesterat vikten av samverkan mellan olika aktörer som ett enastående framgångsrecept för verkningsfull, resultatinriktad och långsiktigt hållbar vattenvård. Akademien noterar särskilt att den åtgärdsinriktade kontexten byggt på en stabil administrativ och organisatorisk grund.."

Oxunda vattensamverkan arbetar utifrån visionen: Tillsammans för välmående sjöar och vattendrag fria från negativ mänsklig påverkan. Vattensamverkan är ett samarbete mellan kommunerna inom Oxundaåns avrinningsområde i norra Stockholm. Vatten känner inte av kommungränser utan rör sig inom avrinningsområden, vilket är det landområde från vilket regn- och smältvatten rinner till sjö eller hav.

Vattnet inom Oxundaåns avrinningsområde rinner genom kommunerna; Vallentuna, Täby, Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna och Järfälla för att sedan rinna via Oxundaån ut i Rosersbergsviken i Mälaren. Det som händer i t.ex. Vallentunasjön kan alltså på sikt påverka vattenkvaliteten i Mälaren, varifrån stora delar av Stockholmsregionen får sitt dricksvatten.

Oxunda vattensamverkan har som mål att bidra till att sjöar och vattendrag i avrinningsområdet har god kvalitet med ett rikt växt- och djurliv, goda friluftsmöjligheter samt bidrar med frisk vatten till Mälaren.

Vad kan du göra för att bidra till friskare sjöar och vattendrag i din närhet?

Det finns en rad olika aktiviteter och val vi människor gör varje dag som direkt eller indirekt bidrar med föroreningar och näringsämnen till våra vatten. Allt vatten hänger ihop, därför är det extra viktigt att vi alla gör det vi kan för att se till att vi har god vattenkvalitet både idag och imorgon. Så kan vi fortsätta bada, fiska och dricka vårt vatten även i framtiden.
Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att bidra till friskare vatten i din omgivning!