Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen för 2018 antogs av Oxunda vattensamverkan på styrgruppsmötet i februari 2018, läs här