Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen för 2017 antogs av Oxunda vattensamverkan på styrgruppsmötet i februari 2017, läs här