Miljöövervakning

Oxundaåns vattenvårdsprojekt påbörjade under 2003 en gemensam miljöövervakning av avrinningsområdets sjöar och vissa vattendrag.

Läs mer om miljöövervakningen här.