Välkommen till Oxunda Vattensamverkan

Rösjön

Rösjön är en måttligt näringsrik sprickdalssjö med ett maxdjup på 7,3 meter. Huvudinloppet till sjön sker via Väsjöbäcken från Väsjön och det största utloppet är genom Sätrabäcken till sjön Fjäturen.

Rösjön status och belastningsutrymme, 2015, läs här