Välkommen till Oxunda Vattensamverkan

Fysingen

Provfiskeundersökning i sjön Fysingen, Patrik Lindberg, Fredrik Nöbelin, 2003, läs här