Norrviken

Norrviken är en mycket näringsrik sprickdalssjö med varierad natur och en storslagen landskapsbild. Strandpromenader finns längs den västra och norra stranden och sjön är värdefull för friluftsliv med flera badplatser, kanotsport, fiske och skridskoåkning på plogad bana.

Rapporten "Mot god status i Norrviken" färdigställdes 2012. Materialet syftar till att utgöra en modell för hur kommuner och andra aktörer inom vattenförvaltningen kan arbeta för att nå god status i sjöar. Kompletterande underlag om internbelastningen från bottnarna togs fram under 2013. Fortsatt åtgärdsplanering pågår med fokus på dagvatten samt tillrinningen från Hagbyån och Vallentunasjön.

Läs mer om Norrviken här eller använd sökfunktionen uppe till höger på sidan.